سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات - فروشندگان با مجوز رسمی شرکت مخابرات خراسان رضوی

ADSLAVAL.ir

مشتریان گرامی: ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر مخابرات می توانید از طریق کلیک کردن بر روی این لینک به لیست نمایندگان رسمی مراجعه نمایید

A D S L A V A L . I R

لطفا شماره خط ADSL خود را به طور صحیح با کد شهر و بدون صفر وارد نمایید.
سامانه به طور خودکار وضعیت خط شما را بررسی می کند.
اگر قبلا در این سامانه عضو نبودید و یا اولین باری است که از این سامانه درخواست خدمات می کنید باید اطلاعاتی که سامانه میخواهد را تکمیل کنید در غیر اینصورت تنها با وارد کردن شماره تلفن وارد بخش خدمات مربوطه می شوید
کاربران عزیز جهت بررسی وضعیت شماره خط خود برای اینترنتی ADSL مخابرات می توانند شماره خود را چک کنند.