سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات - فروشندگان با مجوز رسمی شرکت مخابرات خراسان رضوی

ADSLAVAL.ir

مشتریان گرامی: ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر مخابرات می توانید از طریق کلیک کردن بر روی این لینک به لیست نمایندگان رسمی مراجعه نمایید

A D S L A V A L . I R

سرعت تا نام محصول توضیحات
2Mbp/s طلایی ماهیانه 6 گیگ
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
6GB 177,125 ریال فروش به صورت نقدی یکساله - امکان انتقال حجم به ماه های بعد
1Mbp/s نقره ای ماهیانه6 گیگ
حجم ترافیک ماهیانه قیمت اشتراک ماهیانه ویژگی های محصول
4GB 154,411 ریال فروش به صورت نقدی یکساله - امکان انتقال حجم به ماه های بعد
کاربران عزیز جهت بررسی وضعیت شماره خط خود برای اینترنتی ADSL مخابرات می توانند شماره خود را چک کنند.