سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات - فروشندگان با مجوز رسمی شرکت مخابرات خراسان رضوی

ADSLAVAL.ir

مشتریان گرامی: ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر مخابرات می توانید از طریق کلیک کردن بر روی این لینک به لیست نمایندگان رسمی مراجعه نمایید

A D S L A V A L . I R

نحوه اعطای سیم کارت هدیه به مشترکین
تاریخ: 00:54:39 - 1394/01/16
طرح اهدای سیم کارتهای همراه اول به مشترکین اینترنت پرسرعت مخابرات که دارای طرح های قرارداد یکساله می باشند، به شرح ذیل آغاز شد:
مشترکینی که از طرحهای زیر استفاده می کنند مشمول طرح فوق آذر می شوند
نقره ای و طلایی یکسآله 3 گیگ و 5 گیگ و  8گیگ
کمین های تابستانه، پاییزه و بهار تا بهار
برای فعالسازی سیم کارت باید به یکی از دفاتر امور مشترکین مراجعه نمایید. 
کاربران عزیز جهت بررسی وضعیت شماره خط خود برای اینترنتی ADSL مخابرات می توانند شماره خود را چک کنند.