سامانه مدیریت مشتریان اینترنت مخابرات - فروشندگان با مجوز رسمی شرکت مخابرات خراسان رضوی

ADSLAVAL.ir

مشتریان گرامی: ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر مخابرات می توانید از طریق کلیک کردن بر روی این لینک به لیست نمایندگان رسمی مراجعه نمایید

A D S L A V A L . I R

تاریخ: 12:32:40 - 1394/07/05

بسته های پیشنهادی برای طرح های جدید در قسمت تعرفه ها اضافه شد
برای طرح ویژه 1 10گیگ باید مازاد شارژ شود
برای طرح ویژه 2 20 گیگ مازاد شارژ شود
برای طرح ویژه 3 48 گیگ مازاد باید شارژ شود
برای طرح ویژه 4 60 گیگ در مرحله اول و 3 گیگ در مرحله دوم باید مازاد شارژ شود

کاربران عزیز جهت بررسی وضعیت شماره خط خود برای اینترنتی ADSL مخابرات می توانند شماره خود را چک کنند.